Despre Proiect

“Angajament pentru Climă” are o finanţare de 219.519 euro, prin programul Active Citizens Fund, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, şi o cofinanţare din partea partenerilor în valoare de 15.060 de euro.

Scopul proiectului

Creșterea  constientizării, implicării civice și educării cetățenilor din România, în combaterea cauzelor și efectelor schimbărilor climatice, pe parcursul a 24 de luni.

Un accent deosebit în cadrul proiectului va fi pus pe populația tânără, care va fi cea mai afectată de efectele generate de schimbările climatice.

Obiectivele proiectului

  • Creșterea nivelului de conștientizare a unui număr de aproximativ 20 000 de cetăţeni dintre care aproximativ 5 000 de tineri, cu privire la cauzele şi efectele schimbărilor climatice în România
  • Creşterea gradului de educare a unui număr de 2 000 de elevi de gimnaziu şi liceu şi 200 de profesori din învăţământul gimnazial şi liceal, pentru a gândi şi acţiona în vederea promovării eforturilor de reducere a cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.
  • Îmbunătăţirea politicilor publice din educaţie privind schimbările climatice în România şi monitorizarea implementării politicilor privind schimbările climatice la nivelul factorilor de decizie.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants